Αρχική Σελίδα / Ευκαιρίες Καριέρας

Ευκαιρίες Καριέρας

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για την M&G Λύσεις Υγιεινής. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τις διαθέσιμες θέσεις εργασίες προκειμένου να αποστείλετε το βιογραφικό σας.

Η εταιρεία μας δεσμεύεται στις αρχές της ισότητας και στην διατήρηση ενός παραγωγικού, ευχάριστου και δίκαιου εργασιακού περιβάλλοντος. Οι αποφάσεις και πρωτοβουλίες της M&G διακρίνονται πάντοτε από επιχειρηματική ηθική ενώ οι πρωτοβουλίες της παίρνουν πάντοτε υπόψη τους τον απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον.

ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προς το παρών δεν υπάρχουν ανοιχτές θέσεις εργασίας