Αρχική Σελίδα / Οι Υπηρεσίες Μας

Οι Υπηρεσίες Μας

  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και εκπαιδεύσεων προσωπικού γύρω από τον επαγγελματικό καθαρισμό και την χρήση των ειδών που παρέχονται.
  • Δυνατότητα επίσκεψης χώρων και κατάρτησης ολοκληρωμένης πρότασης κατάλληλων υλικών συντήρησης, με γνώμονα την αποτελεσματικότητα του καθαρισμού και την διατήρηση της άριστης κατ΄στασης των υλικών.
  • Μελέτες κόστους χρήσης υλικών και οργάνωσης αποθήκης.
  • Δωρεάν προαιρετικός έλεγχος των συσκευών σε τακτά χρονικά διαστήματα.
  • Service και τεχνολογική υποστήριξη του τοποθετημένου εξοπλισμού, εντός μίας εργάσιμης ημέρας από την αίτησή σας.
  • Ανάλυση των αναγκών σας από εξειδικευμένους τεχνικούς και λύσεις απόλυτα προσαρμοσμένες στο περιβάλλον τοποθέτησης του εξοπλισμού χωρίς υποχρέωση αγοράς.
  • Γραμμή τεχνικής υποστήριξης.
  • Πλήρης επάρκεια ανταλλακτικών και αναλωσίμων.
  • Παράδοση αναλωσίμων εντός 24- 48 εργασίμων ωρών από την λήψη της παραγγελίας.
  • Δυνατότητα πιλοτικής τοποθέτησης εξοπλισμού για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, χωρίς υποχρέωση αγοράς του εξοπλισμού.

Ρωτήστε και τους πελάτες μας!!