Χαρτιά Υγείας

 • ToiletPepHome LUC_35.01.811.403-4ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
  Χαρτί Υγείας οικιακού τύπου Καθαρής Κυτταρίνης σε διάφορα βάρη και ποιότητες.
  ToiletPepHome LUC_35.01.811.436-10
  Ελληνικής παραγωγής και εισαγωγής Ιταλικής προέλευσης.
   ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
Κωδικός Βάρος
Ρολού
Φύλλα Υφή

Χαρτιού

Μέτρα

Ρολού

Συσκευασία

Αριθμός Ρολλών

Προέλευση
35.01.811.436-10 85gr 2 Γκοφρέ    με σχέδιο 24m 10 Ιταλική
35.01.811.436-40 85gr 2 Γκοφρέ    με σχέδιο 24m 40 Ελληνική
35.01.811.557-10 130gr 2 Γκοφρέ    με σχέδιο 38m 10 Ελληνική
35.01.811.558 125gr 2 Λεία 35m 40 Ελληνική
35.01.301.023 150gr 2 Λεία 43.8m 8 Ελληνική
35.01.811.403-8 180gr 2 Λεία 52.5m 8 Ελληνική
35.01.811.403-4 192gr 2 Λεία 57m 8 Ιταλική

 


 • JUMBO ROLL ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟJUMBO ROLL ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

  Χαρτί Υγείας επαγγελματικό Καθαρής Κυτταρίνης σε διάφορα βάρη και ποιότητες.

 

 

 

 

Κωδικός Βάρος
Ρολού
Φύλλα Υφή

Χαρτιού

Μέτρα

Ρολού

Συσκευασία

Αριθμός Ρολλών

Προέλευση
35.01.301.026 450gr 2 Γκοφρέ 139m 12 Ελληνική
35.01.301.024 500gr 2 Γκοφρέ 155m 12 Ελληνική

 


 • Χαρτί Υγείας φύλο – φύλο Καθαρής Κυτταρίνης Ιταλικής προέλευσης και ελληνικής παραγωγής εξαιρετικής ποιότητας.

  Ο κωδικός Ιταλικής προέλευσης διατίθεται κατόπιν ειδικής παραγγελίας και σε ECO & NATURAL

  ToiletF_F LUC_ECO ToiletF_F LUC_NATURAL

 

 

 

 

Κωδικός Φύλλα Υφή

Χαρτιού

Μέγεθος Χαρτιού Συσκευασία

Αριθμός Μερίδων

Προέλευση
35.01.811.472i 2 Λεία 10.5X22cm 8400 Ιταλική
35.01.811.471 2 Λεία 10.5X22cm ECO 8400 Ιταλική
35.01.301.024 2 Λεία 10.5X22cm 9000 Ελληνική

 

Technical Data Sheet 35.01.811.472i

Technical Data Sheet 35.01.811.471

 


Χαρτί Υγείας οικιακού τύπου Καθαρής Κυτταρίνης 3-φυλλο Ιταλικής προέλευσης.

 

 

 

 

Κωδικός Βάρος Ρολού Φύλλα Υφή

Χαρτιού

Μέτρα Ρολού Συσκευασία

Αριθμός ρολών

Προέλευση
35.01.811.789 140gr 3 Λεία -Σχέδιο 29m 8 Ιταλική

 

Technical Data Sheet 35.01.811.789

 


 • 35.01.301.02935.01.301.029 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ SMART CENTER

Χαρτί Υγείας επαγγελματικό αφαιρούμενο μαδρέν για χρήση σε συσκευές αφαιρεσης από το κέντρο (smart center) Καθαρής Κυτταρίνης, 2-φυλλο Ελληνικής παραγωγής.

 

 

 

 

Κωδικός Βάρος Ρολού Φύλλα Υφή

Χαρτιού

Μέτρα Ρολού Συσκευασία

Αριθμός ρολών

Προέλευση
35.01.301.029 600gr 2 Γκοφρέ 185m 6 Ελληνική