υπηρεσίες_

οι υπηρεσίες μας

  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και εκπαίδευση του προσωπικού σας γύρω από τον επαγγελματικό καθαρισμό και την χρήση των ειδών που παρέχονται.
  • Δυνατότητα επίσκεψης των χώρων σας για κατάρτιση ολοκληρωμένης πρότασης κατάλληλων υλικών συντήρησης, με γνώμονα την αποτελεσματικότητα του καθαρισμού και την διατήρηση της άριστης κατάστασης των υλικών.
  • Μελέτες κόστους χρήσης υλικών και οργάνωσης αποθήκης.
  • Δωρεάν προαιρετικός έλεγχος των συσκευών σε τακτά χρονικά διαστήματα.
  • Service και τεχνολογική υποστήριξη του τοποθετημένου εξοπλισμού, εντός μίας εργάσιμης ημέρας από την αίτηση σας.
  • Ανάλυση των αναγκών σας από εξειδικευμένους τεχνικούς και λύσεις απόλυτα προσαρμοσμένες στο περιβάλλον τοποθέτησης του εξοπλισμού χωρίς υποχρέωση αγοράς.
  • Πλήρης επάρκεια ανταλλακτικών και αναλωσίμων
  • Δυνατότητα πιλοτικής τοποθέτησης εξοπλισμού για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, χωρίς υποχρέωση αγοράς